Przedstawiamy: Scenariusz: Uczymy się aktywnie spędzać czas wolny.
Temat lekcji wychowawczej w klasie II : Uczymy się aktywnie spędzać czas wolny.

Cele operacyjne:

Uczeń :

dokonuje przeglądu różnych sposobów spędzania czasu wolnego,

– wie, jakie są pożyteczne i aktywne sposoby spędzania czasu wolnego,

–  ma potrzebę spędzania czasu wolnego z rodziną i przyjaciółmi,
– jest zmotywowany  do czynnego spędzania czasu wolnego;

– poznaje alternatywne sposoby spędzania czasu wolnego,

– dokonuje krytyki niektórych form spędzania czasu wolnego.

 

Metody:

– graffiti- twórcze dokańczanie zdań,

– pajęczynka,

– słoneczko,

-rybi szkielet,

– dyskusja.

 

Formy:

-zbiorowa, indywidualna, grupowa.

Środki dydaktyczne: wełenka, kartki samoprzylepne, duże arkusze papieru w tym jeden żółty, pisaki, obrazki ( cukierek, zegar, auto, stół, wazon, okno, lupa, narty, literę Y)

 

Przebieg zajęć:

  1. Nauczycielka przypina do tablicy obrazki ( cukierek, zegar, auto, stół, wazon, okno,

lupa, narty, literę Y). Prosi, aby dzieci oddzieliły pierwsze głoski w słowach, oznaczających dany obrazek i zapisały je po kolei wielkimi literami.

Powstałe w ten sposób hasło CZAS WOLNY jest początkiem zajęć.

  1. Pajęczynka- wyjaśnienie pojęcia czasu wolnego.

Dzieci siedzą z nauczycielką w kole. Nauczycielka rzuca do wybranego dziecka kłębek zatrzymując u siebie początek nici i zaczyna zabawę sformułowaniem „Czas wolny to…”. Dzieci kolejno rzucają kłębek do kolegi, wypowiadając się jednym zdaniem na zadany temat. Zabawa kończy się wraz z ostatnim dzieckiem.

Następnie dzieci odrzucają kłębek do osoby, od której nitkę otrzymały i jeszcze raz werbalizują swoją definicję.  Zapisują swoje sformułowania  na kartkach i przyklejają pod hasłem CZAS WOLNY.

Powstała w ten sposób definicja może być dodatkowo modyfikowana i uogólniania przez dzieci i nauczyciela.

  1. Jak spędzamy czas wolny?–  metoda aktywizująca „słoneczko”-

Dzieci dostają po trzy karteczki, na których zapisują trzy aktywności swojego czasu wolnego. Układają je na dywanie. Powtarzające się odpowiedzi kładą jedna pod drugą..

Dzieci odczytują wszystkie odpowiedzi i wybierają najbardziej popularne.

Wspólnie z nauczycielką segregują je na szkodliwe i pożyteczne dla zdrowia i rozwoju poznawczego dzieci.

Następnie nauczycielka kładzie na dywanie dwa koła- słoneczka, w których zapisuje pytania: Dlaczego warto spędzać czas wolny na świeżym powietrzu?

Dlaczego długa gra na komputerze lub oglądanie telewizji szkodzi zdrowiu?

Pytania mogą być inne, ze względu na różne odpowiedzi dzieci.

Zadaniem uczniów jest odpowiedzieć na pytanie i ułożyć je w formie promieni słonecznych.

Następnie wybierane są najczęstsze odpowiedzi i zapisywane na plakacie.

  1. Wiem, jakie są pożyteczne sposoby spędzania czasu wolnego – metoda „rybi szkielet”.

Nauczycielka dzieli dzieci na cztery zespoły i przydziela im zadania:

-Wymień aktywności spędzania czasu wolnego z rodziną.

-Wymień aktywności spędzania czasu wolnego z kolegami

-Wymień aktywności spędzania czasu wolnego samemu.

– Wymień inne sposoby spędzania czasu wolnego.

Dzieci w grupach zapisują swoje pomysły, których może być dowolna ilość. Na głowie szkieletu ryby nauczycielka zapisuje problem, a na ościach dużych poszczególne sfery do omawiania. Dzieci przyklejają swoje propozycje w formie ości bocznych. Wszystkie dzieci wspólnie weryfikują powstały rybi szkielet wyłaniając najbardziej popularne aktywności w poszczególnych zakresach.

Następuje dyskusja polegająca na wybraniu pożytecznych sposobów spędzania czasu wolnego z rodziną, kolegami, samemu i na różnorodnych kółkach zainteresowań, w klubach sportowych i tanecznych itp.

  1. Dokańczanie zdań metoda graffiti.

Nauczycielka przypina do tablicy plansze z rozpoczętymi zdaniami. Dzieci mają za zadanie dokończyć je według własnych przemyśleń. Mogą wybrać jedno lub dwa zdania.

Będę aktywnie spędzał/ła czas, bo…

Mam nadzieję, że razem z kolegami…

Postaram się, aby w czasie wolnym nie…

Dziś po południu…

Temat lekcji wychowawczej w klasie II :

Uczymy się aktywnie spędzać czas wolny.

Opracowały:

Ągata Wodyk nr albumu 70033

Aleksandra Olejarz (Wis) nr albumu 70034

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Pin It on Pinterest

Share This