Potrzebne materiały

– kartka z brystolu koloru czerwonego

– biała farba

– żółty papier do wyrywania

– plastelina koloru białego i czarnego

Praca wykonana pod nadzorem
Pani Marleny Wrońskiej