Pracę wykonywało 10 dzieci ( w tym 1 trzylatek).
Dzieci farbami malowały rybkę. Po wyschnięciu narysowały i wycięły oczy. Białe wzroki – wydarte kawałki papieru.
Kredkami dzieci dorysowały czarne elementy.Tło (woda) dorysowane kredką świecową.

 

Praca wykonana pod nadzorem
Pani Marleny Wrońskiej