Wiosenne kwiaty – praca 3-4 latków

Wyklejanie masą solną farbowaną farbą temperą sylwety kwiatów

Praca wykonana pod nadzorem
Pani mgr Joanny Chorabik