Praca plastyczna z wykorzystaniem 

– bibuły,

– kolorowego papieru

– oraz farb

Grupa 4,5 l.

Praca wykonana pod nadzorem
Pani Marleny Wrońskiej