Inscenizacja plastyczna do utworu muzycznego pt.: Nad pięknym modrym Dunajem (malowanie farbami do muzyki: rozwijanie wyobraźni dzieci).

Praca wykonana pod nadzorem
Pani Małgorzaty Wojkowskiej