Medale na festiwal piosenki religijnej Małgorzata Wojkowska Prace plastyczne

Praca wykonana pod nadzorem
Pani Małgorzaty Wojkowskiej