Praca plastyczna: Medale na festiwal piosenki religijnej

Praca wykonana pod nadzorem
Pani Małgorzaty Wojkowskiej