Dekoracja sali - Dzień Ziemi Dzień Ochrony Środowiska Dzień Ziemi Małgorzata Wojkowska Prace plastyczne Prace plastyczne (Dzień Ziemi)

Praca wykonana pod nadzorem
Pani Małgorzaty Wojkowskiej