Dekoracja sali - Dzień Ziemi Dzień Ochrony Środowiska Dzień Ziemi Kreatywnie z dzieckiem Małgorzata Wojkowska

Praca wykonana pod nadzorem
Pani Małgorzaty Wojkowskiej