Dekoracja sali - Dzień Kosmosu Dzień Kosmosu Dzień Lotnictwa i Kosmonautyki Kreatywnie z dzieckiem Małgorzata Wojkowska

Praca wykonana pod nadzorem
Pani Małgorzaty Wojkowskiej