Potrzebne materiały: białe i kolorowe kartki, kredki, fabry, nożyczki, kleje, pędzle

Etap I- z białej kartki papieru robimy kwadrat. Prostokąt odcinamy

Etap II- prostokąt składamy na pół – poziomo. Dwa małe trójkąty-prawy i lewy podnosimy do góry i chowamy do środka pzyklejając go. Składanie kwadratu: prawy i lewy bok kwadratu składamy do linii pionowej, a mały któjkąt, który powstał zaginamy do góry i sklejamy. Cały żagiel wklejamy do łódki.

Etap III- ozdabiamy

Praca plastyczna: Żaglówką dookoła świata

Praca wykonana pod nadzorem
Pani Izabeli Kowalskiej