Materiały: kartka biała, czarne farby, pędzle, woda, suche pastele albo zwykłe kredki w kolorach żółtego i pomarańczowego, liście.

Sposób wykonania:

a) na białej kartce malujemy żółtą kredką kółka, ale w taki sposób, by niewielki środek został biały. Powtarzamy okrążenia i w pewnym momencie zmieniamy kolor kredki.

b) smarujemy liście czarną farbą i odbijamy na naszym „słońcu”

c) zdejmujemy liście.

Praca wykonana pod nadzorem
Pani Izabeli Kowalskiej