Cel:
– rozwijanie sprawności manualnych i koordynacji wzrokowo-ruchowej
– rozwijanie kreatywności
– dbanie o porządek w miejscu pracy

Do wykonania pracy potrzebne będą:
– biała kartka A4
– biała pasta do zębów
– nożyczki
– brązowa kartka na dziób ptaszka
– farba: brązowa, niebieska
– pędzel
– klej

Przygotowanie:
1. Na środku kartki pędzlem i niebieską farbą robimy koło – to będzie księżyc.
2. Oprócz zaznaczonego koła całe tło malujemy na niebiesko.
3.Z boku karki malujemy pień i konary.
4. Na gałęzi malujemy dwa ptaszki (proste z dwóch kółek + ogonek)
5. Pastą przy użyciu paluszków malujemy śnieg.
6. Gotowe.

Praca plastyczna: Ptaszki na gałęzi

Praca wykonana pod nadzorem
Pani Anety Grądzkiej-Rudziak