Gile wykonane pod moją opieką przez dzieci z klas I i II

Praca wykonana pod nadzorem
Pani Alicji Mazur