Moje miasto ………. – tu się urodziłe(a)m

Tu stawiałe(a)m pierwsze kroki, jak chodzić uczyłe(a)m

Tutaj w mym przedszkolu wspólnie z kolegami

Uczę się i bawię wraz z mymi Paniami

 

Poznaję Ojczyznę daleką i bliską

Moje otoczenia, moje środowisko

Bo Mała Ojczyzna nasza wspólna spawa

Ważna jest, jak dobra przedszkolna zabawa

Autor: Agata Dziechciarczyk