Pomoce dydaktyczne na Święto Niepodległości – 11 listopada

Litery i cyfry do tworzenia napisów

Litery i cyfry do tworzenia napisów

Opaski na Święto Niepodległości

Opaski

kolorowe i do pokolorowania

Odznaki na Święto Niepodległości

Odznaki

kolorowe i do pokolorowania

Generator napisów na girlandach

250 wzorów

Plakaty na Święto Niepodległości

Plakaty

A4 i XXL

Quizy, Ćwiczenia, Zadania

Quizy, Ćwiczenia, Zadania

dla przedszkolaków, uczniów klas 1-8

11 listopada obchodzone jest w Polsce Narodowe Święto Odzyskania Niepodległości. Ważność tego święta podkreśla dodatkowo fakt, że jest to dzień ustawowo wolny, w którym ani nie chodzimy do szkół, czy też przedszkoli, ani nie możemy zrobić zakupów w centrach handlowych, czy też mniejszych sklepach. W tym okresie powinniśmy się skupić nie tylko na świętowaniu i radości z wolności, ale również na bogatej i często trudnej historii naszego kraju. Polska bowiem stała się niepodległym państwem po 123 latach zaborów – przez ten czas nie istniała ona na mapie, nie miała własnego rządu oraz nie była uznawana przez inne kraje. Jej terytorium odpowiednio zajęły Rosja, Austria i Prusy. Tylko dzięki silnej determinacji polaków, głebokiej świadomości narodowej oraz odwadze jej obywateli, nasz kraj zaczął znów istnieć na arenie międzynarodowej. Przekazywanie tych wiadomości młodszym pokoleniom zaowocuje świadomym oraz wrażliwym społeczeństwem. Dobrym pomysłem jest zwrócenie uwagi na symbole narodowe, a także na szacunek, który powinniśmy im okazywać. Dotyczy to nie tylko polskich symboli narodowych, ale również tych, które należą do innych krajów. Dzień ten jest nie tylko wyjątkowym świętem dla Polski, ale i dla całego świata – wtedy bowiem klęską Niemiec zakończyła się II wojna światowa.
Zachęcamy do zaznajomienia dzieci z tym tematem nie tylko w szkołach, ale również w przedszkolach. Spróbujmy udekorować klasę za pomocą symboli oraz kolorów narodowych. Zmobilizujmy uczniów 1, 2 oraz 3 klasy do przygotowania gazetki szkolnej. Możemy w tym celu wyznaczyć w klasie grupy, które

będą odpowiedzialne za ustrojenie samej klasy oraz za przygotowanie gazetki. Klasy przedszkolne możemy ozdobić za pomocą tematycznych kolorowanek XXL. Spróbujmy również zaproponować dzieciom przedstawianie wierszyków o tematyce narodowej, czy też przygotowanie prac plastycznych. W celu ugruntowania wiedzy, zachęcamy do skorzystania z kart pracy, które zostały sporządzone pod okiem naszych specjalistów. Wszystkie materiały są gotowe do druku, w formacie pdf.

Pomoce dydaktyczne do druku na święta w listopadzie:

Pin It on Pinterest