Konstytucja trudne słowo

Lecz z łatwością wytłumaczę

Prawa, wolność, obowiązki

To oznacza – nie inaczej

 

To akt prawny lub ustawa

O najwyższej mocy prawnej

Ustanawia, reguluje

Ustrój i organizacje

 

System źródeł prawa w kraju

Głowa państwa im przewodzi

U nas w Polsce Konstytucja

Z 3 maja się wywodzi

 

Jeden siedem dziewięć jeden (1791)

To rok historycznie ważny

Trzeci maja – Konstytucja

Niech tę datę zna już każdy

Konstytucja 3 maja (Wierszyk)

Autor: Agata Dziechciarczyk