Sylaba składa się z przynajmniej jednej samogłoski oraz spółgłoski lub spółgłosek. Stanowi ona część wyrazu lub też czasami cały wyraz. Jest to jednostka fonetyczna. Inne określenie na sylabę to zgłoska.

Z czego może składać się sylaba?

1. Z samogłoski oraz spółgłoski np. ko – ty, me – wy;
2. Z samogłoski oraz kilku spółgłosek, np. naj – lep – szy, ka – la – fior.
3. Z samej spółgłoski, np. u – le.

Jakie grupy sylab wyróżniamy?

  • Sylaby otwarte, czyli takie sylaby, których ostatnia litera stanowi samogłoskę lub też sylaby, które składają się tylko z samej samogłoski, np. ko – ty, o – ko.
  • Sylaby zamknięte, czyli takie sylaby, których ostatnia litera stanowi spółgłoskę, np. ka – la – fior.

Co musisz wiedzieć o sylabach?

  • Podstawą każdej sylaby jest samogłoska.
  • Jeżeli dany wyraz zawiera tylko jedną samogłoskę, nie dzielimy go na sylaby np. kot, dom, tak.
  • Nie można rozdzielić kilku liter, jeżeli stanowią one jedną głoskę, np. dzi, ch, sz.
  • Jeżeli dwugłoski takie jak au lub eu składają się na jedną sylabę, nie możemy ich rozdzielać, np. au-to.
  • Przedrostek musi być zawsze wyodrębniony od rdzenia wyrazu, np. nad – wraż – li – wy; do – je -chać.
  • Jeżeli w wyrazie znajdują się obok siebie dwie takie same litery, należy je wówczas od siebie oddzielić, np. Hanna.
  • Czasami zdarzają się sytuacje, w których jeden wyraz można podzielić na sylaby w różny sposób, np. ma – tka, mat – ka.
  • Litera i nie utworzy sylaby, jeżeli jej funkcją jest zmiękczenie wyrazu, np. po – nie – dzia – łek.

Zobacz także:

 

Zastosowanie w praktyce, czyli karty pracy, ćwiczenia i quizy: