Pole prostokąta i kwadratu

Aby obliczyć pole prostokąta lub kwadratu, musimy pomnożyć jego dwa boki. W przypadku kwadratu dotyczy to jakichkolwiek boków (kwadrat ma wszystkie boki takie same). Jeżeli jednak chodzi o prostokąt, musimy pomnożyć bok, który stanowi jego szerokość oraz bok, który stanowi jego długość. Poniżej przedstawiono wzory na pole kwadratu oraz pole prostokąta:

Pole kwadratu = a x a

Pole prostokąta = a x b

Przykład I:

Oblicz pole prostokąta o bokach długości 5 cm i 7 cm.

a = 5 cm

b = 7 cm

p = 5 x 7 = 35 cm²

Przykład II:

Oblicz pole kwadratu, którego boki wynoszą 4 cm.

a = 4 cm
p = 4 x 4 = 16 cm²

Uwaga:

Jeżeli obliczasz powierzchnię jakiejś figury, wynik zawsze otrzymasz w jednostkach kwadratowych.

Jak obliczyć pole powierzchni, jeżeli wymiary figury podane są w różnych jednostkach?

Musimy zamienić jednostki tak, aby wszystkie boki danej figury miały wymiary podane w takich samych jednostkach.

Przykład I:

Oblicz pole prostokąta o bokach długości 6 cm i 2 dm.

a = 6 cm

b = 2 dm = 20 cm

p = 6 x 20 = 120 cm

Jak obliczyć pole figury o nieregularnych kształtach?

Przykład I:

Oblicz pole podanej figury:

Pole prostokąta i kwadratu

Aby obliczyć pole powierzchni figury, która widnieje powyżej, musimy podzielić ją na części tak, aby otrzymać prostokąty lub kwadraty. Następnie obliczamy pola wyznaczonych figur. Otrzymane powierzchnie dodajemy do siebie. Ich suma daje nam pole całkowitej powierzchni figury.

Obliczamy pole pierwszej figury:

a = 4 cm
b = 8 cm
p1 = 4 cm x 8 cm = 32 cm²

Obliczamy pole drugiej figury: c = 2 cm
d = 6 cm
p2 = 2 x 6 = 12 cm²

Sumujemy otrzymane iloczyny:
32 cm2 + 12 cm2 = 44 cm²
Pole przedstawionej figury wynosi 44 cm².