Pole powierzchni wskazuje nam na rozmiar, czy też wielkość pewnej zamkniętej powierzchni. Miara ta dotyczy całego zamkniętego obszaru, łącznie z powierzchnią, która znajduje się wewnątrz konturu danej figury.

Nie jesteśmy w stanie zmierzyć pola powierzchni. Musimy je zawsze obliczać. Pomagają nam w tym wzory na pola danych figur. Jeżeli znamy wzory, wystarczy tylko podstawić do nich odpowie miary, a następnie wyliczyć wynik.

Jakie jednostki określają pole powierzchni?

Pole powierzchni określają jednostki kwadratowe, ary i hektary. Jeżeli mamy kwadrat, którego boki są równe 1 m, to wówczas jego powierzchnia będzie wynosić 1m^2. Błędne jest jednak stwierdzenie, że skoro bok kwadratu ma 5 cm, to jego powierzchnia będzie wynosiła 5m2. Pole kwadratu obliczamy bowiem mnożąc jego boki.

Ważne! Obwód nie ma wpływu na pole powierzchni. Powierzchnie mogą mieć takie same pola, ale różne obwody.

Pole powierzchni

Podane figury mają takie same pola powierzchni, mimo różnych obwodów.