Dzieląc potęgi zazwyczaj korzystamy z poniższych wzorów:

Wzór na dzielenie potęg o jednakowych podstawach:

am : an = am-n

Przykład: 65 – 62 = 63

Wzór na dzielenie potęg o jednakowych wykładnikach:

an : bn = (a : b)n

Przykład: 62 : 32 = (6 : 3)2 = 22

Zadanie I: Oblicz: 57 : 54
57 : 54 = 57-4 = 53

Zadanie II: Oblicz: (1⁄3)5 : (1⁄3)3
(1⁄3)5 : (1⁄3)3 = (1⁄3)5-3 = (1⁄3)2

Zadanie III: Oblicz: 45 : 25

45 : 25 = (4 : 2)5 = 25

Zadanie IV: Oblicz: (3⁄4)2 : (1⁄2)2
(3⁄4)2 : (1⁄2)2 = (3⁄4 : 1⁄2)2 = (6/4)2 = (11⁄2)2

Ważne: Dzielenie możemy przedstawiać w postaci ułamka zwykłego.