Scenariusz hospitacji doradczo – kontrolnej

Dzień hospitacji: 20.12.2012r.

Miejsce: Grupa Pandy Wick: 5 – 6 lat

Prowadząca zajęcia doradczo • kontrolne: Barbara Labun

Temat hospitacji: Wykorzystanie metod i form pracy w rozwoju wszechstronnym dzieci w pracy dwupoziomowej (podział na dwie grupy).

 

Cele dla dzieci zdolnych:

• rozwijanie wrażliwości kolorystycznej

• pobudzanie do działania

• nauka współpracy w grupie

• pobudzanie wrażliwości na święta Bożego Narodzenia

• doskonalenie umiejętności posługiwania się kredkami ze zwróceniem uwagi na estetykę pracy

• doskonalenie umiejętności łączenia różnych technik plastycznych tj. bibuła, pastele.

 

Cele dla dzieci uczestniczących w zajęciach kompensacyjno – wyrównawczych:

• wyrównuje swoje szanse podczas zajęć

• rozwija motorykę małą podczas pracy

• pobudzanie w dzieciach chęci do większego działania

• podwyższanie chęci kształcenia

• udoskonalanie sprawności manualnej

• polepszanie orientacji przestrzennej

 

Plan hospitacji:

  1. Wspólna zabawa integracyjna (zabawa ma na celu zachęcenie dzieci do dalszego działania): „Uwaga Tyranozaur” (zabawa orientacyjno – porządkowa. Nauczyciel rozdaje dzieciom małe dywaniki. Przedszkolaki kucają obok nich – zamieniają się w dinozaury pilnujące swoich jaj. Na sygnał nauczyciela idą szukać pożywienia.

Na hasło: „Uwaga Tyranozaur” – szybko wracają na miejsce, żeby pilnować jaj przed drapieżnikiem)

 

Informacja dla dzieci:

Po zabawie tworzy się podział na grupy takie, jak dzieci zdolne i dzieci uczestniczące w zajęciach kompensacyjno – wyrównawczych. Dzieci podążają do wyznaczonych przez nauczyciela miejsc pracy.

 

Zadania dla dzieci zdolnych (pamiętają o tym, aby wymieniać się między sobą wykonywanymi zadaniami):

• wycinanie choinki

• wycinanie gwiazdki

• chętne dzieci podejmują próbę zapisania życzeń świątecznych

• ozdabiają choinkę dowolną technika np. bibułą, pastelami, malują kredkami

• wycinają ozdoby na choinkę

 

Zajęcia kompensacyjno – wyrównawcze:

• malowanie szlaczków po śladzie

• wykonanie karty pracy związanej z poznawaniem ptaszków szykujących się do zimy (dzieci poznają ptaszki, uczą się ich nazwy, omawiają ich wygląd, potrafią wskazać, który jest największy, a który jest najmniejszy, przeliczają ptaszki: wskazują dziobki ptaszków skierowane w prawo i w lewo)

• układanie kompozycji przestrzennej z figur geometrycznych np. choinki, bombek Zadanie dla całej grupy:

• pomalowanie dinozaurów pastelami (domalowanie świątecznych ozdób).

 

Uśmiech Przedszkolaka:

Podsumowanie wykonanych prac plastycznych, omówienie toku zajęć. Podziękowanie za współpracę.