Ćwiczenia dotyczą usprawniania koordynacji wzrokowo — ruchowej w zakresie czynności manualnych.

 

ĆWICZENIE I

Kreślenie kształtów graficznych w powietrzu – np. koło, trójkąt, romb, kwadrat. Dziecko naśladuje ruchy rąk dorosłego, który demonstruje ćwiczenie,

– także ćwiczenie z zastosowaniem liter (znanych dziecku).

 

ĆWICZENIE II

Malowanie kształtów graficznych pędzlem (lub palcami) na dużych arkuszach papieru.

– powyższe ćwiczenie angażuje ruchy mięśni ramienia i przedramienia i jest prostsze dla dziecka niż kreślenie drobnych kształtów graficznych,

– dziecko wypełnia farbą malowane kontury figur geometrycznych.

 

ĆWICZENIE III

Kreślenie kształtów graficznych za pomocą kreski łączącej wyznaczone uprzednio punkty ( )

 

ĆWICZENIE IV

Obwodzenie konturów według wzoru:

– pogrubianie konturu,

– przerysowanie konturu, rysunek przez kalkę techniczną,

– przerysowanie konturu, rysunek przez matowe szkło.

 

ĆWICZENIE V

Wypełnianie konturów (dziecko otrzymuje zaznaczony kontur, który zamalowuje farbami).

 

ĆWICZENIE VI

Rysowanie szlaczków (odwzorowywanie, dokończenie rozpoczętych).

 

ĆWICZENIE VII

Układanki z pocztówek (pocztówki należy pociąć na rozmaite figury geometryczne i układać je według wzoru, którym jest nie pocięta pocztówka).

 

ĆWICZENIE VIII

Zabawy puzzlami, gry planszowe, loteryjki.

 

ĆWICZENIE IX

Nawlekanie kolorowych koralików na nitkę. Przeciąganie włóczki przez wycięte otwory (tzw. wyszywanki bez igły).

 

ĆWICZENIE X

Łączenie kolejnych rozrzuconych liczb na kartce .

 

ĆWICZENIE XI

Ćwiczenie z zastosowaniem wyrazów; obwodzenie rysunku (obrysowywanie za pomocą szablonu)

– przepisywanie wyrazu; odtwarzanie go.