Dziś zabawa, w której uczniowie ćwiczyli swoje zmysły: słuchu i dotyku. Zmysł słuchu poprzez głuchy telefon, czyli przekazanie pewnej wiadomości. Uczestnicy zabawy siadają w kole jedno obok drugiego. Zadaniem zaczynającej osoby jest wymyślenie słowa lub zdania, które „na ucho” szepce kolejnej osobie. Ta zaś, w taki sam sposób, przekazuje następnej dokładnie to, co zrozumiała. I tak aż do ostatniego uczestnika gry. Ostatnia osoba głośno powtarza to, co usłyszała. Zabawa polega na tym, że

przekazywana wiadomość nie jest powtarzana (przekazujący wypowiada słowo lub zdanie tylko raz), co powoduje, że jest ona stopniowo zniekształcana i jej końcowe brzmienie jest na ogół całkowicie odmienne od pierwotnego.

Z kolei zmysł dotyku ćwiczyli podobnie, bo zabawa nazywa się rysowany głuchy telefon. Uczestnicy siadają jeden za drugim i osoba zaczynająca maluje coś na plecach osobie przed nią i tak aż do ostatniej, która mówi to, co poczuła na swoich plecach.

Praca plastyczna: Ćwiczymy swoje zmysły