Scenariusz: Ulepiła Hanka małego bałwanka

Przedstawiamy: Scenariusz: Ulepiła Hanka małego bałwanka.
Scenariusz zajęcia prowadzonego

Metodą Dobrego Startu dla dzieci 5-letnich.

Temat kompleksowy: My się zimy nie boimy, razem z zimą się bawimy.

Data: 18.01.2015

Tytuł: Ulepiła Hanka małego bałwanka.

Cele ogólne: 

 • -koordynacja analizatora wzrokowego, słuchowego i kinestetycznego oraz relacji pomiędzy nimi,
 • -kształtowanie orientacji w schemacie ciała i przestrzeni,
 • – rozwój motoryki dużej i małej,
 • wspieranie umiejętności koncentracji uwagi,
 • kształtowanie poprawnych relacji w grupie.

Cele szczegółowe: 

Dziecko:

 • – próbuje pokazać prawą i lewą stronę ciała,
 • -orientuje się w schemacie ciała,
 • – rozumie pojęcia związane z orientacją w przestrzeni,
 • – doskonali poczucie rytmu, słuch muzyczny, pamięć wzrokową, słuchową i kinestetyczną, śpiewa zmieniając głośność i dynamikę utworu,
 • -rozwija syntezę i analizę sylabową oraz fonemowo- logotomową i logotomowo- fonemową,
 • -utrwala prawidłowe wybrzmiewanie głosek w izolacji,
 • -poznaje przymiotniki określające wielkość, stopniuje wielkości,
 • -ćwiczy aparat mowy,
 • -ćwiczy sprawność ręki ,
 • -bierze udział w zabawach ruchowych i naśladowczych,
 • -potrafi współpracować w grupie i w parach,
 • -koncentruje się na zadaniu,
 • -dba o porządek w miejscu pracy.

Metody:

 • oglądowa (pokaz, osobisty przykład nauczyciela),
 • -słowna ( recytacja wiersza, śpiew piosenki, objaśnienia poleceń),
 • -czynna (stawianie zadań dziecku, kierowanie własną działalnością, ćwiczenia),
 • -Metoda Dobrego startu.

Formy pracy:

 • -grupowa
 • -w parach,
 • – indywidualna.

Środki dydaktyczne: magnetofon, tekst i  płyta CD „Zimowe piosenki przedszkolaka” z piosenką „Bałwanek Hanki”, płyta CD „Klaśnij, tupnij, raz i dwa!” cz. I oraz tekst piosenki, tekst wierszyka ułożonego przez nauczycielkę „Zamieniamy się w bałwana”, płyta KLANZY „Kto tak pięknie gra, to pani dzieci i ja”, cz. II, utwór zimowy, tekst wierszyków – masażyków, gazety, garnek, szalik, kamyki, miotła, klocek, książka, but, widelec, (nakrętki od słoików, papierowe koła, pudełka po serkach topionych, woreczki gimnastyczne)-do wyboru, (gotowe wzory do rytmizacji  piosenki z teczki „Piosenki do rysowania” (wzór złożony z dwóch kół), wzory polisensoryczne wykonane przez nauczycielkę – dwa koła z guzików, kaszy, tasiemki, sznurka, papieru ściernego itp.), tacki z mąką ziemniaczaną, kartka z bloku technicznego A4,  pisaki- dla każdego dziecka.

Organizacja zajęć: sala przedszkolna, cała grupa.

Czas: 25- 40 min.

Przebieg zajęć

Zajęcia wprowadzające

1.Powitanie- piosenka „Pani Zima wszystkich wita” załącznik nr2, płyta CD „Klaśnij, tupnij…”nr1, utwór 7 i 8.

2.Ćwiczenia usprawniające orientację w schemacie ciała.

Dzieci stoją w kole i  pokazują części ciała recytując jednocześnie wierszyk pt.: „Zmieniamy się w bałwana” załącznik nr1, poznany wcześniej.

3. Ćwiczenia kształtujące orientację w przestrzeni.

Dzieci- bałwanki dostają śnieżki z papieru. Na polecenia nauczycielki rzucają śnieżkę przed siebie, za siebie, w górę, do kolegi, stają ze śnieżką obok okna, naprzeciwko nauczycielki itp..

4. Przypomnienie piosenki „Bałwanek Hanki”

Nauczycielka śpiewa piosenkę „Bałwanek Hanki”  załącznik nr 2  płyta CD „Zimowe piosenki przedszkolaka” przy akompaniamencie z płyty. Dzieci uważnie słuchają, a następnie powtarzają treść pierwszej zwrotki i refrenu. Śpiewają piosenkę cicho, głośno, wolno, szybko, rytmicznie klaszcząc. Śpiewają z akompaniamentem i podkładem wokalnym.

5. Ćwiczenia językowe i logopedyczne.

Dzieci odpowiadają na pytania:

-Co ulepiła Hanka?

-Czego potrzebujemy, żeby ulepić bałwanka?

-Wybierzcie przedmioty potrzebne do zrobienia bałwanka.

-Podzielcie ich nazwy na sylaby.

-Co słyszymy na początku w słowie g-arnek,  m-iotła, sz-alik, m-archewka, k-amyki.

-Co słyszysz na końcu w słowie bu-t, książk-a, kloce-k, widele-c.

-Spróbujmy powiedzieć głoski  g, m,  sz, c, a, t. Które są dźwięczne, które bezdźwięczne, trwałe, nietrwałe.

-Jakiego bałwanka ulepiła Hanka?

-A gdyby bałwanek był duży, to mówilibyśmy na niego… .

-Posłuchajcie, duża to miotła- mała…, duży garnek- mały…, duży kamień- mały, duży szal- mały… .

Zajęcia właściwe

1.Ćwiczenia ruchowe.

Dzieci naśladują lepienie bałwana, rzucają się śnieżkami prawa i lewą ręką, ciągną saneczki, jeżdżą na łyżwach, otrzepują się ze śniegu. Słuchają przy tym muzyki.

2. Ćwiczenia ruchowo- słuchowe.

Dzieci śpiewają piosenkę, rytmicznie uderzając w śniegowe kule (nakrętki od słoików, papierowe koła, pudełka po serkach topionych, woreczki gimnastyczne).

3. Ćwiczenia ruchowo- słuchowo- wzrokowe.

I etap: Prezentacja i omówienie wzoru.

Dzieci odpowiadają na pytania:

-Z czego składa się ten wzór?

-Ile tu jest kół?

-Co może przypominać?

Nauczyciel pokazuje sposób zabawy ze wzorem.  Dzieci próbują śpiewać piosenkę i pracować na wzorze.

II etap: Uczenie się polisensoryczne.

Dzieci śpiewają piosenkę i ćwiczą na wzorze wyklejonym materiałami o różnej fakturze.

III etap: Odtwarzanie wzoru.

Dzieci śpiewają piosenkę i odtwarzają wzór na tacce z mąką ziemniaczaną.

Następnie rysują wzór na kartce.

Zajęcia końcowe.

Masażyki „ Przyszła zima”, „Świeci gwiazdka” załącznik nr 1

Dzieci siedzą w parach. Masują się na zmianę do słów jednego i drugiego masażyku.

Powstałe w czasie zajęć, dziecięce, wzory kół, posłużą do pracy plastycznej pt.: „Mój bałwanek”.

Załącznik nr 1

„Zamieniamy się w bałwana”

Czary- mary, dana- dana,

Zamieniamy się w bałwana.

Prawa ręka, lewa ręka,

Ja jestem bałwanek.

Prawa noga, lewa noga,

Mam na głowie garnek.

Prawe oko, lewe oko,

A na środku nosek.

Bardzo lubię zimę białą,

Tak jak Eskimosek.

Lubię śnieżek, kocham śnieżek,

Kiedy z nieba leci.

Razem z wami wesolutko

Pobawię się dzieci.

„Przyszła zima”

Przyszła zima, mróz mocno szczypie (lekkie poszczypywanie)

I maluje piękne wzory na szybie. (rysowanie palcami kolistych wzorów )
Za oknem drobny śnieżek leci. (stukanie palcami)
Wyszły z przedszkola na spacer dzieci. (ruszanie palcami, naśladujące chód)
Będą wesoło rzucać śnieżkami, ( obijanie pleców ręką ułożoną w łódkę)
I zjeżdżać z wysokiej górki sankami. (zsuwanie dłoni z góry na dół)

Świeci gwiazdka [Z. Makowska] zmodyfikowane przez nauczycielkę
Świeci gwiazdka.(rozcieranie palcami pleców sąsiada od środka do boków, promieniście)
Gwiazdek sto. (stukanie opuszkami palców po całych plecach)
Skaczą dzieci.  (dłonie złożone w łódeczki oklepują całe plecy sąsiada)
Hop, hop, hop!
Tutaj górka. (palcami rysują górkę)
I tam górka.
Jasiek robi z górki

nurka.(zataczanie całą dłonią koła od jednego boku do drugiego boku)
W białym śniegu  (dłonie złożone w piąstki zataczają duże koła na plecach)
Suną sanki  (energiczne głaskanie pleców otwartymi dłońmi z góry na dół)
A w tych sankach
Dwa bałwanki. (wszystkie palce złączone w „dzióbek” wystukują kółka)

Załącznik nr2

„Bałwanek Hanki”  słowa i muzyka Joanna Bernat

1.Ulepiła Hanka małego bałwanka, małego bałwanka.

Raz! dwa! Trzy

Bardzo się cieszyła, wesoło tańczyła, wesoło tańczyła.

Raz, dwa, trzy!

2. Miał bałwanek nowy nosek marchewkowy, nosek marchewkowy.

Raz, dwa, trzy!

I dwa oczka czarne, ,a na głowie garnek, a na głowie garnek .

Raz, dwa, trzy!

3. Słonko zaświeciło, śnieżek roztopiło, śnieżek roztopiło .

Raz, dwa, trzy!

Wiec się snuci Hanka, że nie ma bałwanka, że nie ma bałwanka.

Raz, dwa, trzy!

4. Ulepiła Hanka nowego bałwanka,  nowego bałwanka.

Raz, dwa, trzy!

Bardzo się cieszyła, wesoło tańczyła,  wesoło tańczyła.

Raz, dwa, trzy!

„Pani Zima wszystkich wita” muzyka Stefan Gąsieniec , słowa Małgorzata Barańska

Pani Zima wszystkich wita

i o zdrówko pyta.

Podaj rękę Pani Zimie,

powiedz swoje imię.

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Pin It on Pinterest

Share This