Nauczyciel rysuje szkic na kolorowej kartce papieru ołówkiem, dzieci we wskazanym przez nauczyciela polu przyklejają popcorn, wypełniają koronę kwiatka, flamastrem poprawiają łodygę i listki, kolorujemy i dorysowujemy trawę

Praca wykonana pod nadzorem
Pani mgr Joanny Barszcz