„Pisanki”. Grupa 4,5 latki.

Z zajęć plastycznych często zostają nam różne kolorowe papiery, bibuły.

Dziś wykorzystaliśmy je do wykonania pisanek. Dzieci na początku rysowały kontur jaja-pisanki.

Następnie z kolorowego papieru, bibuły oraz gazety wyklejały je.

Praca wykonana pod nadzorem
Pani Marleny Wrońskiej