„Pisanki”.

Wycinanka z kolorowego papieru.

Ozdabianie według pomysłu  Utrwalanie pojęć: mniejszy, większy oraz cyfry 2.

Grupa 4,5 l.

Praca wykonana pod nadzorem
Pani Marleny Wrońskiej