Dobiegły końca w naszej grupie tydzień pt.: Wszystko może być muzyką

Rozpoznawaliśmy ptaki oraz dźwięki jakie wydają ( praca grupowa, wyklejanie ptaków plasteliną; ćwiczenie motoryki małej).

Były to bardzo ciekawy i aktywny tydzień dla naszych przedszkolaków o Muzyce 🙂

Praca wykonana pod nadzorem
Pani Małgorzaty Wojkowskiej