Cel:

– rozwijanie sprawności manualnych i koordynacji wzrokowo-ruchowej

– rozwijanie kreatywności

– rozwijanie wyobraźni

Do wykonania pracy potrzebne będą:

– liście

Przygotowanie:

1. Z liści układamy labirynty.

2. Udanej zabawy.