Koty – praca wykonana przez 3-4 latki.

Wyciętą przez n-la z tektury falistej sylwetę kota dzieci kolorowały wg własnego pomysłu kredkami świecowymi,

domalowywały elementy-oczy, wąsiki, łaty.

Praca wykonana pod nadzorem
Pani mgr Joanny Chorabik