Praca wykonana przez 3-4 latki

Naklejanie kolorowych doniczek wyciętych przez nauczyciela.

Rysowanie kredkami pastelowymi kwiatów w doniczce (po wcześniejszym pokazie różnych kwiatów w doniczkach).

Ozdabianie donic.

Praca wykonana pod nadzorem
Pani mgr Joanny Chorabik