Dzieci wydzierały kolorowy papier wg.umiejętności.

Na sylwetę parasola naklejały kawałki papieru, kolorowały uchwyt kredkami i dorysowywały deszcz.

Praca wykonana pod nadzorem
Pani mgr Joanny Chorabik