Drzewka z bloku technicznego w kolorze brązowym. Osobno przyklejony pień. Następnie z wyciętych pasków kręconych w różnych kierunkach i przyklejonych na końcówkach zrobione gałęzie. Listeczki w jesiennych barwach w dowolnym kształcie przyklejone według pomysłu dzieci. Praca wykonana przez uczniów z klasy drugiej.

Drzewka przestenne Daria Kur Dzień Drzewa Dzień Lasu Jesień Jesień (Prace plastyczne) Prace plastyczne Prace plastyczne (Dzień drzewa) Prace plastyczne (Jesień) Rośliny (Prace plastyczne) Wiosna (Prace plastyczne)

Praca wykonana pod nadzorem
Pani Darii Kur