Drzewka z bloku technicznego w kolorze brązowym. Osobno przyklejony pień. Następnie z wyciętych pasków kręconych w różnych kierunkach i przyklejonych na końcówkach zrobione gałęzie. Listeczki w jesiennych barwach w dowolnym kształcie przyklejone według pomysłu dzieci. Praca wykonana przez uczniów z klasy drugiej.

Praca plastyczna: Drzewka przestrzenne

Praca wykonana pod nadzorem
Pani Darii Kur