Drzewka z bloku technicznego w kolorze brązowym. Osobno przyklejony pień. Następnie z wyciętych pasków kręconych w różnych kierunkach i przyklejonych na końcówkach zrobione gałęzie. Listeczki w jesiennych barwach w dowolnym kształcie przyklejone według pomysłu dzieci. Praca wykonana przez uczniów z klasy drugiej.

Drzewka przestenne Daria Kur Dzień Drzewa Dzień Lasu Jesień Jesień Kreatywnie z dzieckiem Prace plastyczne (Dzień drzewa) Prace plastyczne (Jesień) Prace plastyczne (Wiosna) Rośliny

Praca wykonana pod nadzorem
Pani Darii Kur