Przedstawiamy grę online typu dopasuj cienie o tematyce: Pogoda i pory roku.

 

Materiały dydaktyczne pomocne na przykład w realizowaniu tematu „W marcu jak w garncu” w przedszkolu i szkole.