Trwa wczytywanie

Rozwiązywanie równań to umiejętność, którą powinni przyswoić uczniowie klasy 7 szkoły podstawowej. W powyższym quizie z matematyki należy rozwiązać takie równania, jak na przykład 2(4+x)-6=-2. Mamy nadzieję, że ćwiczenia pomogą w utrwaleniu wiadomości. Ten zestaw zadań to doskonały trening przed sprawdzianem.

Jest to zadanie, które równie dobrze mogą rozwiązywać uczniowie klas 7 jak i 8 szkół podstawowych. Podstawa programowa jest tu wspólna dlatego zachęcamy także do rozwiązywania naszych quizów dla klas 8.