Opłatek leży na talerzyku
W domu unosi się zapach pierników
Choinka w kolorach cała się mieni
Na niebie gwiazdy wypatrujemy

Bo to Wigilii niezwykła noc
Dziś Jezus Chrystus objawia moc
Małe Dzieciątko na sianie leży
Kto tylko może spotkać go bieży

Wszyscy odświętnie dzisiaj ubrani
Przy wspólnym stole razem zebrani
W grudniowy wieczór raz do roku
Słychać radosny śpiew kolęd wokół

Bo to Wigilii wieczór niezwykły
Wszystkie zmartwienia w tej chwili znikły
Mali i duzi są uśmiechnięci
Radośni tak, jak w niebie święci

Opłatek w ręce skłóconych godzi
Miłość na nowo w sercach się rodzi
Czasem pojawia się w oku łza
Ciepłe kolory wzruszenia ma

Bo to Wigilii wieczór cudów
Skończył się czas przygotowań, trudów
Teraz niech echo kolędy leci
Z dobrą nowiną po całym świecie

Niezwykły wieczór (Wierszyk)

Autor: Agata Dziechciarczyk