Czarny kubrak

Nos różowy

Robi kopce,

Kopie doły

 

Czarne tu czarne tam

Kogo dzisiaj spotkać mam?

 

Tak to Krecik – zobacz sam!

Zagadki na łące - Krecik (Wierszyk)

Autor: Agata Dziechciarczyk