Co dziś robić będziemy zraz się dowiecie

Gdy zagadkę usłyszaną dobrze odgadniecie:

 

Zamawiamy ją dużą lub małą

Z przeróżnymi składnikami podaną

A okrągły kształt ten dania

Zachęca nas do zjadania

Zagadka - pizza (Wierszyk)

Autor: Agata Dziechciarczyk