Podnieś ręce hen do góry

Jakbyś chciał dosięgnąć chmury

Machaj teraz w lewo, w prawo

Wolno albo bardzo żwawo

 

Zrób rękami duży wiatr

Kołysz w prawo, w lewo tak

Żeby przegnać wszystkie chmury

By świat nie był już ponury

 

Świeci słońce już nad nami

I ogrzewa promieniami

Na zabawę nadszedł czas

Chodźmy biegać wszyscy wraz

Zabawa z wiatrem (Wierszyk)

Autor: Agata Dziechciarczyk