Nadszedł koniec karnawału

Chwila przerwy od tych balów

Dziś jest środa popielcowa

Schyla się, więc każda głowa

 

Aby znaleźć drogę nieba

Pościć, modlić się potrzeba

A tym wszystkim, co są w biedzie

Trzeba pomóc w ich potrzebie

 

Post, modlitwa i jałmużna

Bogu jesteś dłużny, dłużna

Dni czterdzieści się postaraj

Niech umocni się Twa wiara

 

Pomyśl w życia swego pędzie

Gdzie przystanek teraz będzie?

Po co biegniesz? Gdzie się śpieszysz?

Którym życiem chcesz się cieszyć?

Popielec (Wierszyk)

Autor: Agata Dziechciarczyk