DWIE DZIEWIĄTKI I ÓSEMKA

TEŻ WAŻNE CYFERKI

WEZWIJ STRAŻ POŻARNĄ

GDY NAWET PŁOMIEŃ NIEWIELKI

 

DZIEWIĘĆ, DZIEWIĘĆ, OSIEM

JESTEŚ WAŻNYM KTOSIEM

NUMER DO STRAŻY ZNAJ

I W POTRZEBIE POMAGAJ!

Numery alarmowe: 998 (Wierszyk)

Autor: Agata Dziechciarczyk