Minęły trzy lata

Czas rozstania nadszedł

Każdy z nas dojrzalej

W swoją przyszłość patrzy

Pięknie Dziękujemy

Za trud wychowania

Z językiem ojczystym

Razem obcowania

Udzieliła Pani 

Rad cennych na życie

Lekcje prowadziła

Wszystkie znakomicie

Proszę obaw nie mieć 

Radę sobie damy

W końcu przecież Pani

Jesteśmy uczniami 

Klasa ….

Na pożegnanie dla Wychowawczyni (Wierszyk)

Autor: Agata Dziechciarczyk