Rok to dni, tygodnie, miesiące

Rok to mroźna Zima i Lato gorące

Rok to wiosna radosna, Jesień kolorowa

Rok to czas, co mija, zaczyna od nowa

 

Dwanaście miesięcy rok zawsze ma

Cztery pory roku roczek nam da

Tygodni po siedem dni nam ofiaruje

I trzysta sześćdziesiąt dni wyczaruje

 

Czasem czaruje na przekór wszystkiemu

Dni trzysta sześćdziesiąt sześć

Wtedy, co cztery lata mówimy

Że rok przestępny jest

 

W lutym zdarzenie to następuje

Dwadzieścia osiem dni mróz maluje

Co cztery lata jeden dodaje

Dwadzieścia dziewięć dni wtedy staje

 

I tak, co roku czas w cyklu mija

Powtarza się schemat rok po roku

Wszystkie miesiące, dni, tygodnie

I cztery pory roku

Co to jest rok (Wierszyk)

Autor: Agata Dziechciarczyk