Zdania podrzędnie złożone posiadają dwie wypowiedzi składowe (zdanie składowe nadrzędne oraz zdanie składowe podrzędne). Funkcją zdania podrzędnego jest określenie zdania głównego (nadrzędnego). Do łączenia poszczególnych części składowych służą nam zaimki względne oraz spójniki.

Jakie zdania podrzędnie złożone wyróżniamy?

  • Zdania podrzędnie złożone podmiotowe – odpowiadają na
    następujące pytania: kto? co?
  • Zdania podrzędnie złożone orzecznikowe – odpowiadają na następujące pytania: Jaki jest? Jaki się stał? Jaki został?
  • Zdania podrzędnie złożone przydawkowe – odpowiadają na następujące pytania: jaki? który? czyj?
  • Zdania podrzędnie złożone dopełnieniowe – odpowiadają na pytania przypadków zależnych
  • Zdania podrzędnie złożone okolicznikowe – odpowiadają na następujące pytania: jak? gdzie? kiedy?

 

Przykłady zdań podrzędnie złożonych wraz z wykresami:

1. Zdanie podrzędnie złożone podmiotowe: Ten, kto przygotuje najlepszy projekt, wygra konkurs.

Zdania złożone podrzędnie

2. Zdanie podrzędnie złożone orzecznikowe: Książka jest taka, jaką chciałam.

Zdania złożone podrzędnie

3. Zdanie podrzędnie złożone przydawkowe: Kupiła książkę, którą zawsze chciała.

Zdania złożone podrzędnie

4. Zdanie podrzędnie złożone dopełnieniowe: Napisała, że się spóźni.

Zdania złożone podrzędnie

5. Zdanie podrzędnie złożone okolicznikowe: Kiedy dorosnę, chcę mieć własny dom.

Zdania złożone podrzędnie

Uwaga: Przecinki zawsze występują pomiędzy poszczególnymi częściami składowymi zdań podrzędnie złożonych, np. Kupiła książkę, którą zawsze chciała.