Okolicznik stanowi część zdania, która określa czasownik. Informuje nas dlaczego, jak, gdzie, kiedy, pod jakim warunkiem, mimo czego, w jakim celu dana czynność jest, była lub będzie wykonywana.

Rodzaje okoliczników

W języku polskim wyróżniamy szereg okoliczników, które zostały dokładnie przestawione poniżej:

  • Okolicznik czasu – wskazuje kiedy dana czynność została wykonana. Odpowiada na następujące pytania: kiedy? odkąd? dokąd? jak długo?, np. Jutro idę do szkoły. Do jutra wyślę przesyłkę.
  • Okolicznik miejsca – wskazuje gdzie dana czynność została wykonana. Odpowiada na następujące pytania: gdzie? dokąd? skąd? którędy?, np. Ola przyleci z Krakowa. Widziałam się z Krzysiem w kościele.
  • Okolicznik sposobu – wskazuje na sposób, w jaki dana czynność została wykonana. Odpowiada na następujące pytania: jak? w jaki sposób?, np. Zagrałem najlepiej jak potrafiłem.
  • Okolicznik przyczyny – wskazuje na powód, dla którego dana czynność została wykonana. Odpowiada na następujące pytania: dlaczego? z jakiego powodu?, np. Cieszyła się, ponieważ zdała egzamin.
  • Okolicznik celu – wskazuje na cel, dla którego dana czynność została wykonana. Odpowiada na następujące pytania: po co? w jakim celu?, np. Krzyczę po pomoc.
  • Okolicznik stopnia i miary – wskazuje na stopień, w jakim dana czynność została wykonana. Odpowiada na następujące pytania: jak bardzo? w jakim stopniu?, np. Ola bardzo się stara w trakcie lekcji.
  • Okolicznik warunku – wskazuje na warunek, pod jakim dana czynność została wykonana. Odpowiada na następujące pytania: pod jakim warunkiem? w jakim wypadku?, np. W wypadku problemów zadzwoń do mamy.
  • Okolicznik przyzwolenia – odpowiada na następujące pytania: mimo czego? mimo co?, np. Pomimo bólu, zdobył szczyt.