Analizę składniową zdania pojedynczego najłatwiej przeprowadzić za pomocą wykresu, który znacząco ułatwi nam pracę oraz pozwoli bez problemu znaleźć odpowiednie części zdania.

Przykład: Dokonaj rozbioru składniowego następującego zdania: Ola oglądała wczoraj interesujący program.

 1. Na początek odnajdujemy orzeczenie: oglądała.
 2. Następnie przechodzimy do wskazania podmiotu (osoby, która wykonuje daną czynność): Ola
 3. Na kartce zapisujemy odpowiednio podmiot, rysujemy kreskę, a następnie zapisujemy orzeczenie.
 4. Przechodzimy do analizy pozostałych części zdania – możemy zapisać pytania odpowiadające odpowiednim częściom mowy, a także ich nazwy:
 • Ola (kto? co?) – podmiot
 • Kupiła (co zrobiła?) – orzeczenie
 • Wczoraj (kiedy oglądała?) – okolicznik czasu
 • Program (co oglądała?) – dopełnienie
 • Interesujący (jaki program?) – przydawka

Analiza składniowa zdania pojedynczego

Związki składniowe

Nie zapomnij określić związków składniowych, które występują w analizowanym zdaniu. Pamiętaj, że każda kreska, która znajduje się na wykresie, odpowiada jednemu związkowi składniowemu.

 • Ola oglądała – związek zgody
 • Oglądała wczoraj – związek przynależności
 • Oglądała program – związek rządu
 • Program interesujący – związek zgody