Dodawanie sposobem pisemnym

W trakcie wykonywania zadań matematycznych często trzeba dodać do siebie liczby o dużych wartościach. Takie dodawanie może przysporzyć wielu kłopotów obliczeniowych. W celu uchronienia się przed popełnianymi błędami możemy wykorzystać dodawanie sposobem pisemnym.

Dodawanie sposobem pisemnym polega na zapisaniu dodawanych liczb w odpowiedniej kolejności – jedności, dziesiątki, setki i tysiące każdej z dodawanych do siebie liczb zapisujemy jedna pod drugą. Następnie dodajemy do siebie te liczby, które tworzą pionowy rząd.

Przykład I: Wykonaj następujące działanie: 324 + 153

Dodawanie sposobem pisemnym

Odpowiedni zapis dodawania pisemnego widnieje powyżej.

Dodawanie zaczynamy od jedności – dodajemy do siebie 4 i 3, a uzyskany wynik (7) zapisujemy pod kreską w miejscu, które odpowiada jednościom. Następnie przechodzimy do dziesiątek – dodajemy do siebie 2 i 5, a uzyskany wynik (7) zapisujemy pod kreską w miejscu, które odpowiada dziesiątkom. To samo robimy z setkami – dodajemy do siebie 3 i 1, a uzyskany wynik (4) zapisujemy pod kreską w miejscu, które odpowiada setkom. Liczba, która widnieje pod kreską to wynik dodawania – 477.

Przykład II: Wykonaj następujące działanie: 489 + 327

Dodawanie sposobem pisemnym

Powyższy przykład jest trochę trudniejszy niż ten pierwszy – mamy tu sytuację, w której liczby dodawane do siebie w rzędzie dają nam sumę, która jest większa niż 9. Pojawia się następujące pytanie – co należy zrobić w takiej sytuacji? Rozwiązanie jest bardzo proste – jeżeli liczba jest większa niż 9, to jej jedności zapisujemy normalnie pod kreską, w miejscu odpowiednim dla cyfr, które dodawaliśmy. Pozostałą liczbę dziesiątek wpisujemy na samej górze rzędu, który powinien być obliczony w następnej kolejności. Jeżeli suma następnego rzędu będzie również większa niż 9 to postępujemy analogicznie.

W powyższym przykładzie po dodaniu dziesiątek ( 9 i 7 ) otrzymaliśmy liczbę większą od 9 – 16. Jedności tej liczby wpisujemy odpowiednio pod kreską ( 6 ), a dziesiątki ( 1 ) wpisujemy na samej górze rzędu następnego, czyli tego odpowiedniego dla dziesiątek. Teraz dodajemy do siebie rząd dziesiątek, czyli 8, 2 i 1. Tutaj również otrzymujemy liczbę większą od 9 – 11.Jedności, czyli 1 wpisujemy pod kreskę, a dziesiątki, czyli również 1 wpisujemy na samej górze następnego rzędu. W ten sposób otrzymujemy wynik dodawania, który wynosi 816.

WAŻNE!

Zawsze pamiętaj o odpowiednim zapisie dodawania pisemnego oraz o przenoszeniu liczb do następnego rzędu, gdy wynik dodawania jest większy od 9 – pozwoli Ci to uniknąć popełniania błędów.