Opracowały:
Halińska Aleksandra
Labun Barbara

Grupa: IV „Tygrysy”
Wiek: 5-latki
Data: 12.04.2019r.

Temat: Edukacja matematyczna. Zajęcia prowadzone metodą Gruszczyk – Kolczyńskiej.

Cele główne:

 • pokazanie Praktykantom techniki pracy wybraną metodą nauczania oraz zaprezentowanie postępów w nauce.

Cele szczegółowe:

 • zauważa rytmiczną organizację czasu; dostrzega rytm
 • podnosi poziom skupienia i uważności
 • jest aktywny podczas zajęć, prezentuje swoje umiejętności i wiadomości
 • prawidłowo określa położenie przedmiotów w przestrzeni
 • dokonuje klasyfikacji przedmiotów ze względu na cechy
 • kształtowanie zarysów pojęcia: figury geometryczne (trójkąt, prostokąt, kwadrat, koło)
 • kształtowanie umiejętności dodawania i odejmowania; liczenie i rachowanie na palcach i zbiorach zastępczych

Metody pracy:

 • czynne
 • słowne

Formy pracy:

 • indywidualna
 • grupowa

Przebieg zajęć:

I. Wprowadzenie:
W tej metodzie nie stosuje się tradycyjnego podziału treści kształcenia ze względu na wiek dzieci. Opracowanych jest 14 bloków programowych, w których znajdują się treści dobrane tak, aby rozwinąć najważniejsze czynności intelektualne i ukształtować te umiejętności, które są ważne dla dalszej edukacji matematycznej dzieci. W każdym bloku treści ułożone są zgodnie z rozwojem dziecięcych możliwości na danym etapie rozwoju. Warunkiem mądrego wspomagania rozwoju dzieci jest zachowanie cyklu rozwojowego i dokładne opanowanie treści łatwiejszych przed przejściem do kolejnych.
Treści realizowane wg metody Gruszczyk – Kolczyńskiej pomagają w stworzeniu wszystkim dzieciom warunków do pełnego rozwoju swych możliwości umysłowych.
W edukacji matematycznej przedszkolaków najważniejsze są osobiste doświadczenia dziecka. Stanowią one budulec, z którego dziecko tworzy pojęcia i umiejętności. Jeżeli doświadczenia są specjalnie dobrane, przyczyniają się także do rozwoju myślenia i hartowania dziecięcej odporności.

Nasze zajęcia skupione są na kształtowaniu umiejętności liczenia, a także na dodawaniu i odejmowaniu.

II. Zajęcia główne:
1. Liczenie przez dzieci do 20 – całą grupą.
2. Dodawanie w zakresie 10.
Dzieci otrzymują kartoniki z działaniem oraz cyfry. Ich zadaniem jest połączyć się z osobą, która ma brakującą cyfrę w jego działaniu.
• Kartoniki z cyframi zostają odczytane przez dzieci.
• Przypominamy znaki graficzne oznaczające dodawanie (+) i odejmowanie (-) oraz (=) wynik.
• Dzieci układają odpowiedni wynik do swojego działania.
3. Odejmowanie w zakresie 10.
4. Sumowanie kostek (rzuca dwie kostki i podaje wynik oraz określa, która liczba oczek na kostce jest większa)
5. Liczenie w pamięci do 12 (oznaczenie wyniku na planszy przy pomocy liczmanu).
6. Zabawa rozluźniająca

PATYCZKI
Każde dziecko otrzymuje dywanik i kolorowe patyczki. Układają figury według polecenia nauczycielki:
• proszę ułożyć figurę z 3 patyczków
• proszę ułożyć figurę z 4 patyczków
• proszę ułożyć figurę z 6 patyczków
• proszę ułożyć 2 figury z 6 patyczków
• Czy ktoś potrafi ułożyć 2 figury z pięciu patyczków?
• Czy można ułożyć z patyczków koło? Dlaczego?