Opracowały:
Barbara Labun
Aleksandra Halińska

Cele główne:
– wczesne kształcenie umiejętności czytania z pełnym rozumieniem tekstu
– pokazanie Rodzicom techniki pracy wybraną metodą nauczania czytania

Cele szczegółowe:
– poznaje wybrane dni tygodnia, miesięcy oraz ich kolejność
– głoskuje oraz sylabizuje
– przyporządkowuje obraz do napisu
– podnosi poziom skupienia i uważności
– doskonali umiejętności pracy w zespole

Metody pracy:
– czynne
– słowne

Formy pracy:
– indywidualna
– grupowa

Przebieg zajęć:
– Wprowadzenie
– Deszcz imion- jako sprawdzenie obecności. Rozpoznawanie swoich imion.
– W kole. Dzieci głoskują swoje imiona. Sylabizowanie.

Zajęcia #1
Dni tygodnia- (chłopcy) -rozsypanka. Nauczyciel podaje dzieciom kopertę. Ich zadaniem jest ułożyć dni tygodnia w poprawnej kolejności.
Miesiące- (dziewczynki) -rozsypanka. Nauczyciel podaje dzieciom kopertę. Ich zadaniem jest ułożyć miesiące wg kolejności.

Zajęcia #2
Przyporządkowanie nazw miast do widoków jakie się z nimi kojarzą. Dzieci odczytują nazwy miast i wskazują.

Zajęcia #3
Przy stolikach/ na dywanie dzieci dostają kopertę z pociętymi literami swojego imienia. Dziecko samo znajduje dużą literę imienia oraz kolejne litery.

Zadanie do domu
Nauczyciel podaje dzieciom koperty. Układają.
dziecko z podanych liter układa napis: DOM, KOT, OKO.