Cel:

  • rozwijanie sprawności manualnych i koordynacji wzrokowo-ruchowej
  • rozwijanie kreatywności
  • dbanie o porządek w miejscu pracy

Do wykonania pracy potrzebne będą:

  • biała karta techniczna
  • nożyczki
  • czarny flamaster
  • woda
  • pędzel
  • bibuła: granatowa, niebieska, fioletowa
  • biała farba plakatowa

Przygotowanie:
1. Z każdego koloru bibuły odcinamy po pasku, każdy długi pasek tniemy na kilka krótszych.
2. Kartkę techniczną malujemy wodą przy użyciu pędzla. Na połowie karki rozkładamy kolorowe paski bibuły. Czekamy aż bibuła „puści” kolor.
3. Odklejamy bibułę.
4. Na niebieskim tle malujemy przy użyciu palców białą farbą śnieg.
5. Czarnym mazakiem na zimowym tle domalowujemy choinki.
6. Gotowe.

 

Praca wykonana pod nadzorem
Pani Anety Grądzkiej-Rudziak